TJÄNSTER

Felsökning inom nämnda områden. Behörig installatör sedan -94. Certifierad lantbrukselektriker.

Vi utför alla i branschen förekommande installationer.

  • Bostad
  • Lantbruk
  • Industri

Automationsuppdrag utföres

  • Elkonstruktioner
  • Skåpbyggnationer
  • Elprocadritning
  • Programmering PLC, HMI samt SCADA